Werkwijze

De werkwijze van Ster-Pharma Cleaning (SPC) is uit een te zetten in de volgende chronologie:

Stap 1: Alvorens overgegaan kan worden tot de daadwerkelijke service zal erĀ een gedegen vooronderzoek plaatsvinden in de te behandelende ruimte op uw locatie.
Onze specialisten zullen een risico inventarisatie uitvoeren op locatie en deze met u doornemen, waarna SPC u een offerte zal aanbieden.

Stap 2: Na akkoord van de offerte volgt er een behandeling op locatie, onze getrainde en gecertificeerde medewerkers zullen hiervoor middels de richtlijnen en uw eigen interne procedures de voorbereidingen treffen voordat er met de behandeling zal worden gestart.

Stap 3: Na het plaatsen van de SPC apparatuur, de bio- en chemische indicatoren en het verzegelen van de ruimte zal de apparatuur inwerking worden gesteld.

Stap 4: Al naar gelang uw praktijksituatie calculeren wij de vereiste behandelingstijd.

Stap 5: Als de ruimte volgens protocol onder ons Safety Level komt zal met het verzamelen van de bio- en chemische indicatoren worden gestart, hierna worden de protocollen en logboeken ingevuld en na ongeveer 2 uur zijn de eerste lab resultaten omtrent de behandeling bekend. De behandelde ruimte wordt hierna weer overgedragen aan de klant.

SPC beschikt over de mogelijkheid om meerdere ruimtes tegelijk te behandelen wat minder stilstand en meer beschikbare productietijd voor u zal opleveren.