Farmaceutische Industrie

Het productieproces binnen de farmaceutische industrie start met het hebben van een schone ruimte. De patiënt kan niet controleren of het geneesmiddel vrij is van verontreinigingen. De farmaceutische industrie is daarom verplicht het gehele bereidings- en verpakkingsproces te monitoren en te bewaken.  Het bewaken kan met tussentijdse In Process Controles, ook wel IPC genoemd. Farmaceuten zullen alles in het werk stellen om een zo zuiver mogelijk product op de markt te brengen. Desondanks worden productieruimten binnen de farmaceutische industrie steeds meer getroffen door besmettingen met als gevolg dat batches niet op tijd kunnen worden geproduceerd of dat productieruimten tijdelijk buiten gebruik gesteld worden. Een effectieve ruimte behandeling voor productieruimten kan Ster-Pharma Cleaning u bieden.

Voor de juiste en snelle ruimte decontaminatie maakt SPC gebruik van het gepatenteerde SteraMist systeem, wat gemakkelijk naar uw specifieke locatie gebracht kan worden en door onze specialisten veilig en zorgvuldig bediend wordt voor uw garantie, het beoogde eindresultaat. Ook cleanrooms die regelmatig met allerlei verontreinigingen te maken hebben kunnen nu snel en effectief worden gereinigd.

Het voordeel voor uw locatie is weer een snelle beschikbaarheid van uw productieruimten of het nou gaat om een klasse A/B/C of D ruimte, het andere voordeel is dat apparatuur en computers in de ruimte mogen achterblijven tijdens de behandeling.

Door preventief van onze service gebruik te maken zal uw huisflora de grenswaarde van actie- en grenslimieten binnen de perken blijven. De maximale beschikbaarheid van productieruimten zal hiervan dan ook het gevolg zijn.

Deze nieuwe methode van reinigen komt op plaatsen in de ruimte waar een schoonmaakbedrijf met een spray of wipe niet komt. Ook HVAC kanalen kunnen gereinigd worden tot aan het HEPA filter.

Onze behandelmethode is op de volgende micro-organismes  o.a. van toepassing: Salmonella, h1n1(influenza A virus) Pseudomonas, Staphylococcus, Mold & Mildew, Adenovirus, Norovirus, MRSA, C.diff (Clostridium difficile) spores, Geobacillus stearothermophilius spores.

Alle studies en onderbouwingen op bovenstaande micro-organismes kunnen u door onze eigen QA afdeling en ondersteunende partners van SPC worden aangeboden. Ook voor Ebola en Antrax besmettingen is er een goedgekeurde documentatie en lab registratie aanwezig.